תנאי שימוש

תקנון אתר www.hasut.co.il – תנאי שימוש

 

קזן טכנולוגיות ושיווק ("בית העסק") היא הבעלים והמפעילה של אתר www.hasut.co.il ואתרים נוספים (ביחד ולחוד: "האתרים").

 

מבוא

שלום וברוכים הבאים לאתר חסות: www.hasut.co.il – לוח שטחי פרסום וחסויות (להלן: "האתר / בית העסק"). השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים בדף זה להלן. חשוב להקפיד ולעיין בתנאי השימוש וזאת כיוון שעצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי שימוש"). תנאי השימוש תקפים ורלוונטיים לכל אדם ו/או גוף שיעשו שימוש מכל סוג שהוא באתר ו/או בשירותים אותם האתר מציע (להלן: "משתמש").

 

מטרת האתר

מטרת האתר הינה לרכז מידע לגבי שטחי פרסום, חסויות וחברות המציעות שירות עסקי.


תיאור השירותים המוצעים באתר

אתר חסות מאפשר לגופים עסקיים, פרטיים וציבוריים המחפשים מפרסמים ו/או נותני חסות (להלן: "מדיה / מדיות / משתמש / משתמשים"), להעלות את מודעתם באתר ולהיחשף בפני מפרסמים ונותני חסות פוטנציאליים (להלן: "מפרסם / מפרסמים / משתמש / משתמשים") המבקרים באתר.

גולשי האתר המחפשים שטחי פרסום בוחרים את קהל היעד הרלוונטי אליהם (אליו הם רוצים לפרסם) ומקבלים חזרה את הצעות הפרסום אשר הועלו על ידי המדיות כמודעה באתר.

האתר מפעיל שירות סיוע (להלן: "שירות סיוע"), בו פרטיהם של משתמשי האתר מופנים, בהסכמתם (הסכמה טלפונית או הסכמה בכתב), למדיות ולחברות על ידי נציגי האתר, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של נציגי האתר, הנגזר מהמידע המועבר להם על ידי אותם משתמשים.

התכנים שבאתר, וכן שירות הסיוע אינם מהווים ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא. התכנים המופיעים באתר ושירות הסיוע נועדו לספק אינפורמציה ורעיונות בלבד ואינם בגדר עצה מקצועית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה.

 

תנאי שימוש

השימוש באתר מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן.

השימוש באתר נחשב להסכמה משתמעת לכך שאתה מסכים לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי תקנון זה. "שימוש" לרבות: ביקור באתר, ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר.

גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

האתר רשאי לעדכן תנאים אלה בכל זמן על ידי עדכון פרסום זה. עליך לבקר בדף זה (www.hasut.co.il/terms) מעת לעת על מנת לבדוק את התנאים שיחולו באותה עת משום שהם מחייבים אותך. הוראות מסוימות הנכללות בתנאים אלה עשויות להידחות מפני הודעות או תנאים משפטיים שנקבעו במפורש ואשר נמצאים בעמודים מסוימים באתר זה. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין האתר. מוסכם ומובהר כי האתר ומפעילי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי ע"י משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי האתר ומפעילי האתר.

תנאי שימוש אלה באים להוסיף ובכל מקרה לא לגרוע, מכל הסכם ו/או הסדר ו/או התנאה אחרים שקיימים בין המשתמש לבין מפעילי האתר.

תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים הן ברשת האינטרנט והן בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית ו/או סלולארית, טלויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא, ותנאי השימוש המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית שהיא בהם מופיעים תכני האתר ו/או יישומיו, בשינויים המחויבים.

כל האמור בתקנון השימוש בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך; וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

במסגרת האתר מופעלת מערכת פניות לסיוע ביצירת קשר עם המדיות והחברות. במסגרת הדפים האישיים של המדיות ובמקומות נוספים באתר מופעלים טפסי 'יצירת קשר' שנועדו לסייע ביצירת קשר ראשוני והעברת פניות התעניינות ראשוניות ממפרסמים ולקוחות פוטנציאליים. האתר שומר לעצמו את הזכות להחליט על המודלים המסחריים של השרות ולשנותם מעת לעת, ללא צורך בהודעה מוקדמת.

האתר אינו מתחייב כי הפניות שהוזנו לטפסים יועברו באופן מיידי, אם בכלל, למדיות ולחברות השונות המופיעות באתר, גם אם הוזנו הפרטים בעמוד המדיה או החברה. האתר שומר לעצמו את הזכות להעביר פניות אלו למדיות ולחברות נוספות שיראה לנכון, בהתאם לשיקול דעתו, וזאת לאחר בירור צרכי המשתמש, בטלפון או בכתב. האתר מתחייב שלא להעביר את פרטי המשתמש ללא הסכמתו, אך עם זאת חשוב להדגיש, כי פניית המשתמש לאתר (מכל סוג שהוא ובכל אמצעי תקשורת) מהווה הסכמה מצד המשתמש להעביר את פרטיו למדיות וגופים מסחריים, ככל שיראה האתר לנכון, בהתאם למידע שנמסר לו על ידי המשתמש.

חלק משירותי האתר מוצעים בתשלום ומותנים במתן כרטיס אשראי.


מדיניות הפרטיות

מאחר שבית העסק מכבד את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל, הוחלט לפרסם את מדיניות בית העסק ביחס להגנת הפרטיות באתר, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי בית העסק ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש בית העסק במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה (בין אם מדובר בהרשמה באמצעות האתר או באמצעות שיחה טלפונית) תידרש למסור מידע אישי אודותיך לרבות פרטים מזהים, פרטי התקשרות, פרטי כרטיס האשראי שברשותך וכו'. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע אולם ללא מסירת המידע לא תוכל לקבל שירותים אלו. לצורך קבלת חלק מהשירותים באתר מעביר האתר את המידע אודותיך לגורמים הרלוונטים לרבות מדיות, מפרסמים וגופים מסחריים, בהתאם לסוג השירות אליו נרשמת והמידע המבוקש על ידך במסגרת אותו שירות. האתר לא יהיה אחראי לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים בכל מידע אשר ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם על ידי האתר ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך.

האתר שומר לעצמו את הזכות, במקרים מסוימים, להעביר פרטי משתמשים לצד שלישי (לרוב פרטי התקשרות), כחלק משירות מרכזי באתר, שירות הסיוע, בו פרטי מפרסמים מועברים למדיות רלוונטיות ולהפך, פרטי המדיות מועברים למפרסמים ונותני חסות פוטנציאליים. אותו כנ"ל לגבי משתמשים המתעניינים בשירות עסקי – האתר שומר לעצמו את הזכות להעביר את פרטי המתעניינים לחברות מתאימות המציעות את השירות בו התעניין המשתמש בפנייתו לאתר.

האתר מאפשר הצטרפות לרשימת דיוור המעדכנת אודות שטחי פרסום, וכן אודות הזדמנויות חדשות המוצעות לאלו המחפשים מפרסמים, ולאלו המעוניינים לפרסם לקהל יעד רלוונטי.

האתר שומר לעצמו את הזכות לשלוח פרסומות ומידע בדואר אלקטרוני בהתאם לחוק הספאם, לאותם גולשים אשר הצטרפו מבחירה לרשימת הדיוור.

המשתמש מאשר לאתר לשלוח אליו דואר פרסומי באמצעות דוא"ל ו/או SMS . הסכמה זו הינה הסכמה מפורשת ואינה מוגבלת בזמן.

יש להבהיר כי באישור המשתמש כי קרא את תקנון האתר יש משום הסכמה מפורשת כי הן נציגי האתר והן המשתמשים האחרים אליהם נשלח המידע על ידי האתר כגון כתובת הדואר האלקטרוני, הטלפון, כתובת מגורים וכדומה, רשאים לשלוח למשתמש חומר פרסומי וזאת כל עוד לא ביקש המשתמש להסיר את שמו מרשימת הדיוור של מפעילי האתר ושל אותם משתמשים. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק שייגרם למשתמש עקב שימוש של משתמש אחר כלשהו בכתובת הדואר האלקטרוני שנשלחה לו, בטלפון או בפלאפון, בכתובת המגורים או בכל פרט מידע אחר אודות המשתמש.

האתר לא יהא אחראי כלפי המשתמש בדבר האופן והיקף הפניות של הצדדים המשתמשים באתר: מדיות, מפרסמים וחברות המציעות שירות עסקי. האתר ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראי בכל הנוגע לאופן השימוש שעושים הצדדים אליהם הועבר המידע.

המשתמש מסכים בזה כי פרטיו האישיים יישמרו במאגר הנתונים של האתר ובמערכת ניהול לקוחות חיצונית שבשימוש האתר. כן מוסכם על המשתמש, כי בנתונים אשר ישמרו בבסיס המידע יעשה שימוש על ידי האתר לצורך ניתוח סטטיסטי ו/או הפניות המשתמש לצד ג', בהתאם לצורך המשתמש.

באם יבקש המשתמש הסרה מרשימת התפוצה, יעשה זאת באמצעות מייל לכתובת: info@hasut.co.il ובקשתו תבוצע בדרך כלל בתוך יום עבודה, או בתוך 8 ימי עבודה לכל המאוחר.

כמו כן, המשתמש יוכל לבקש למחוק עצמו ממאגר המידע המוחזק על-ידי האתר וזו על-ידי הפניית בקשה לצוות האתר, בכתובת info@hasut.co.il ובקשתו תבוצע בדרך כלל בתוך יום עבודה, או בתוך 10 ימי עבודה לכל המאוחר.

מפעילי האתר מבצעים מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו, בהתאם להצהרת הפרטיות. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. לפיכך, המשתמש פוטר את מפעילי האתר מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.


שירות סיוע מאתר חסות

האתר מפעיל שירות בטלפון ו/או מייל (להלן: "שירות הסיוע"), בו הוא מספק מידע ומפנה מדיות למפרסמים פוטנציאליים המחפשים שטחי פרסום (להלן: "יעוץ למשתמשים"). יודגש בזאת, כי יעוץ זה אינו מחליף יעוץ מקצועי, ומטרתו העיקרית הינה העלאת רעיונות למפרסמים והפניית מדיות פוטנציאליות לאותם מפרסמים, בהתאם לשיקול דעתם של נציגי האתר.

 

האתר אינו מביע דעה ואינו תומך במוצרים ובשירותים אליהם הוא מפנה ושמופיעים או לא מופיעים באתר, בין אם בוצעה הפנייה טלפונית על ידי האתר ובין אם בוצעה הפנייה בדואר אלקטרוני. האתר אינו בודק את תוכן, אמיתות וכדאיות המוצרים והשירותים המוצעים באתר ואינו תופס צד באיכות המדיות היוצרות קשר עם אותם מפרסמים, ובאיכות המפרסמים היוצרים קשר עם המדיות. האתר מבצע הפניות על פי שיקול דעתו הבלעדית, בהתאם למידע המועבר לו על ידי משתמשי האתר.

האתר אינו מתחייב לאובייקטיביות כלפי המשתמשים וכלפי הפנייתם, שכן האתר זכאי לתגמולים שונים במודלים עסקיים שונים, מאותן הפניות של משתמשים. עם זאת, האתר מתחייב שלא להפנות פרטי משתמש שיסרב לכך, וכן האתר מתחייב שלא להפנות פרטי משתמש באם ידוע לו בצורה ברורה שההפנייה אינה מתאימה לצרכיו הספציפיים, כפי שהוצגו על ידי המשתמש באתר.

כל עסקה שתיעשה בעקבות הפנייה מהאתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר, תסוכם ישירות בין המשתמש לצד ג', ואינה כוללת את האתר, או מי מטעמו כצד בעסקה או כאחראי בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך האתר עצמו.

בכל מקרה, האתר לא יחוב באחריות כלשהי כלפי המוצרים והשירותים הנרכשים דרך האתר ודרך הפניות שהאתר ביצע (באופן ישיר ו/או באופן עקיף).

האתר אינו אחראי לפעולות או מחדלים של המדיות אליהן יופנה המפרסם הפוטנציאלי (ולהפך, האתר אינו אחראי למחדלים מצד המפרסמים). האתר לא יישא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמשים כתוצאה מהתעניינות ו/או רכישת המוצר או השירות מהמדיה ו/או מהחברות המציעות מוצרים ושירותים באתר.

כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות של מדיות, חברות ומפרסמים היוצרים קשר דרך האתר ובאמצעות הפנייה מהאתר, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות או הנאמרות מטעמם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או בעליו של האתר ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו, גם במקרה בו הפנה האתר את פרטיהם למדיות, למפרסמים, או לחברות המציעות שירות עסקי והתבררו כלא אמינות או שאינן מתאימות לצרכי המשתמש שהופנה.

 

בקבלת סיוע טלפוני המשתמש מאשר לאתר להעביר את פרטיו לצד ג', בהתאם לצורך. כמו כן, בקבלת סיוע טלפוני מצטרף המשתמש למועדון חסות ולרשימת הדיוור של האתר, ובכך מאשר לאתר לשלוח אליו דיוורים מעת לעת, הכוללים פרסומים מהאתר, עדכונים, חדשות, פרסומות ומידע נוסף. בכל עת, יוכל המשתמש להסיר עצמו מרשימה זו, בהתאם להוראות המופיעות בהסכם זה.

 

כל האמור בתקנון האתר ביחס להגבלת אחריות ותנאי המשתמש יחול על שירות זה של סיוע מאתר חסות, בהתאמה ובשינויים המחויבים.

 

מאגרי מידע

המידע אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר או בעת שיחה טלפונית וכל מידע אחר אשר תמסור בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר ישמרו במאגרי המידע של האתר ובמערכות חיצוניות לניהול לקוחות ורשימות דיוור אשר נמצאות בשימוש האתר. האתר יעשה שימוש במידע על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו. הינך מצהיר ומתחייב בזאת כי כל המידע שנמסר על ידך ו/או יימסר על ידך בעתיד הינו נכון אמין ומדויק וכי ביצעת את ההרשמה ו/או מסרת את המידע בשימך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או בעבור צדדים שלישיים.

 

האתר יהא רשאי לעשות כל שימוש במידע הנאסף לגביך, הנדרש לו לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך. האתר יהא רשאי להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים כאמור ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר.

 

רכושו של בית העסק

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של בית העסק, או של צדדים שלישיים שהעניקו לבית העסק הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.

מבלי לגרוע מן האמור, בית העסק הוא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו.

אין להפיץ, לשכפל, להוריד, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של בית העסק.

מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע הינה למשתמש בלבד וכי אין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.

ידוע למשתמש, כי האתר רשאי לערוך, לשנות, לתקן, לפרסם בכל אמצעי תקשורת אחר, או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהאתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש.


הגבלת אחריות, הצהרות והתחייבויות משתמש

השירותים והמידע באתר מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) . לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או בית העסק בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, דיוקם או התאמתם לצרכיך. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

בית העסק ו/או מי מטעמו אינו אחראי לנכונות המידע או לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או יישומם.

אתר חסות משמש כאתר לוח. המידע המוצג באתר מועלה ברובו על ידי המשתמשים והינו באחריותם בלבד. האתר לא לוקח אחריות על אמיתות ואיכות המידע ולא תופס צד לגבי טיב הפרסום במדיות המופיעות באתר, ו/או טיב השימוש בחברות המציעות שירות עסקי באתר, ו/או אמינות ואיכות המפרסמים המופיעים באתר, גם אם האתר הפנה את המשתמש לאותם המדיות ו/או חברות ו/או מפרסמים. הדבר נכון גם לשירות הסיוע, בו אנו נותנים רעיונות לפרסום ו/או לחברות המציעות שירות עסקי.

משתמש המעלה מודעה לאתר, בין אם העלה את המודעה בצורה עצמאית, ובין אם סיפק את המידע בטלפון או בכתב (והמידע הועלה בפועל על ידי נציגי האתר) מתחייב לספק פרטים נכונים ומדויקים, הן לאתר והן למשתמשים המופנים מהאתר. המשתמש מתחייב לכבד את פרטי ההצעה כפי שפורסמה באתר והוא האחראי הבלעדי לספק לגולשים את השירותים ו/או המוצרים שהוצעו באמצעותו באתר. זאת כל עוד הופנה המשתמש בעקבות חשיפה באתר ו/או כהפנייה משיחת טלפון עם נציגי האתר.

המשתמש מצהיר ומאשר שהוא בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני בקשר על התכנים המפורסמים על ידו. המשתמש אחראי לתכנים שיפורסמו ומצהיר בזאת כי לא יהיה בתכנים המפורסמים על ידיו כדי להפר כל דין, לרבות איסור לשון הרע, פגיעה בפרטיות, וכל פגיעה אחרת, באתר חסות או בצד שלישי כלשהו.

בכל מקרה, האתר אינו מביע דעה ואינו תומך במוצרים ובשירותים המופיעים באתר, בין אם בוצעה הפנייה טלפונית על ידי האתר ובין אם בוצעה הפנייה בדואר אלקטרוני. האתר אינו בודק את תוכן, אמיתות וכדאיות המוצרים והשירותים המוצעים באתר.

כל עסקה שתיעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר, תסוכם ישירות בין המשתמש לצד ג', ואינה כוללת את האתר, או מי מטעמו כצד בעסקה או כאחראי בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך האתר עצמו.

בכל מקרה, האתר לא יחוב באחריות כלשהי כלפי המוצרים והשירותים הנרכשים דרך האתר ודרך הפניות שהאתר ביצע (באופן ישיר או/ו באופן עקיף).

האתר אינו אחראי לפעולות ו/או מחדלים של המשתמשים ביחס להצעות המפורסמות באתר. האתר לא יישא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מרכישת מוצר ו/או שירות מהמדיה ו/או מחברות המציעות מוצרים ושירותים ו/או ממפרסמים באתר.

הסכם זה מחייב את המשתמש בכללותו, גם אם הטיפול בהפנייה או בפרסום מבוצע על ידי ממלא מקום, מחליף או עובד הקשור למשתמש, ולא על ידי הגורם המאשר הסכם זה.


יש לזכור: התכנים שיימסרו לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והאתר אינו יכול לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, יעשה שימוש בפרטים, יצור קשר ובאיזה אופן. על כן, האתר לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות ולשימושים אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות הפעולות הנ"ל.

מעצם פרסום מידע באתר, כאמור בתקנון זה, הינך מקנה לבית העסק רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של בית העסק, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי העסק בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידך כאמור לעיל. העלאת תכנים לאתר על ידך מהווה הסכמתך להמחות באופן בלתי חוזר לעסק את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים וכן לכך כי לא תהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש תכנים כאמור וכי לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום.

שימוש בשם בדוי ו/או פרטים בדויים ו/או כוזבים לרבות התחזות לאדם אחר ו/או גוף אחר, מהווים עבירה פלילית, לכאורה. נגד המשתמשים בפרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים כספיים, תדמיתיים ואחרים העלולים להיגרם למפעילי האתר ו/או הפניית הפרטים למשטרת ישראל.

מובהר בזה כי טעות בהזנת נתונים כלשהם ע"י המשתמש ו/או כל פרטים אחרים הנדרשים לביצוע פעולה ו/או קבלת שירות באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד ולמפעילי האתר לא תהא כל אחריות בגינה.

האתר איננו מתחייב כלפי מבקרים לזמינות ו/או לתקינות האתר ו/או לנגישות למידע באתר בכל עת או לכך, שבעת השימוש ייגרמו הפרעות או תקלות באתר בין אם בגלל האתר ובין אם בגלל גורם אחר. האתר אינו מתחייב כי שירותיו יהיו חסינים מהפרעות ושיבושים, חדירה למחשביו, פגיעה בתוכנה או בתקשורת מכל סיבה שהיא והאתר לא יהא אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שיגרמו למשתמש בשל כך.

במקרה והאתר יכיל קישורים (Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים: האתר אינו יכול לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין. האתר אינו אחראי בשום צורה לקישורים אלו, לאיכותם, לטיבם ו/או לאמינותם.

מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת קישורים באתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

למניעת ספק, האתר אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של האחרים מפנים אליהם.

כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, איפוא, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או בעליו של האתר ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו..

כמו כן, הנך מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת האתר על פי כל דין, במקרים בהם האתר יחשוש כי השימוש שלך באתר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, יהא האתר רשאי להתחקות אחר השימוש אותו תעשה באתר, למנוע ממך גישה לאתר, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותך באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו של האתר, כי הינם נפגעים מפעילותך המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר האתר ימצא לנכון.

 

המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן לקשר אל האתר, לקשר מתוך האתר או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהבאים: תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי-חוקיות, תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים, תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר,  הפצת "דואר-זבל" (spam) שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בו, תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכיו"ב, תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לגרום לנזק, תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי, תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון-הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.

המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב כי ידווח מיידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, ע"מ שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק שימוש כאמור.

המשתמש באתר מתחייב לפצות ו/או לשפות את בית העסק בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.


אבטחת מידע

האתר ינקוט את כל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידך. עם זאת האתר אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך האתר לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים כאלו ואחרים.

מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג שהוא, אשר יגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי כלשהו בכל מקרה של ביצוע ו/או ניסיון לביצוע תשלומים באופן כלשהו באמצעות האתר ו/או שימוש בלתי חוקי באתר.


הפעלתו השוטפת של האתר

בית העסק אינו מתחייב להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. בית העסק שומר לעצמו הזכות לערוך כראות עיניו שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות ואת כל המודעות הקיימות בו, בכל עת, מכל סיבה שיראה לנכון, בלי שיינקטו כנגדו צעדים כלשהם. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך.

מכל מקום, בהתאם למדיניות האתר, היה ותתקבל תלונה כלשהי כנגד מוצר או שירות המוצעים באתר, הפרסום של אותו מוצר או שירות יופסק עד לבירור התלונה לאשורה והחלטת האתר על החזרת הפרסום.


הגנת הפרטיות

הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שבית העסק ו/או צדדים שלישיים יבצעו פיקוח ומעקב ממוחשב על דפוסי הגלישה והשימוש בשירותים.

בית העסק רשאי להשתמש בכל מידע, לרבות מידע אישי, אשר מסרת או תמסור בכל דרך ובאמצעות מידע שנאסף בעבר ו/או ייאסף בזמן השימוש באתר.

מידע אישי" משמעותו כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה.

הינך מסכים כי בית העסק ו/או מי מטעמו יעשו שימוש במידע שסיפקת, לרבות במידע האישי, בין היתר על מנת לספק לך את המידע, השירותים והפרטים שביקשת וכן יהיה רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני (על פי הכתובת אותה מסרת) ו/או באמצעות מערכת המסרים האישיים באתר עלוני מידע, עדכונים, הזמנות ו/או עדכונים לעניין אירועים, קישורים, הודעות, פרסומות, חומר, מידע לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שאנו מאמינים שתמצא בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או מי משירותיו. אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסוג זה באמצעות דואר אלקטרוני, תוכל, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לבית העסק כמתואר בהסכם זה. בנוסף, המידע אשר נאסף ישמש לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח ושמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ולצורך קיום הוראות כל דין, וכן לצרכי בית העסק ובכלל זה שירות וסקרים, פרסום מפולח, ניתוח סטטיסטי ושיפור השירות והעיצוב של האתר.

המשתמש מתחייב כלפי האתר כי לא ישלח לכל צג ג' שפרטיו מופיעים באתר כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב (וירוסים), תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;

המשתמש מתחייב לא לבצע באמצעות האתר כל פעולה המנוגדת לתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשס"ח-2008 בדבר משלוח דברי פרסומת לצדדים שלישיים ו/או פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן, לרבות מחשבי האתר עצמם.

באם יעשה שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר, ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, יהיה על המשתמש לשפות את האתר או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.


שליחת פרטים אישיים

אתר חסות מפעיל רשת מורכבת של שליחת פניות (לידים) בין משתמשי האתר (לרוב בין מפרסמים למדיות), הדבר נעשה במטרה לקשר בין אותם מפרסמים לבין מדיות פוטנציאליות שעשויות להתאים לאותם מפרסמים. עם השארת פרטיך באתר ו/או בפניה טלפונית הינך מצהיר כי שליחת הפרטים נעשתה על פי רצונך האישי ועל אחריותך האישית בלבד. אין האתר והנהלתו נושאים באחריות כלשהי למקרים קיצוניים בהם תהיה קורבן להטרדות מצד משתמש כלשהו.

האתר והנהלתו מתחייבים שלא למסור את פרטיך האישיים לגופים אחרים מלבד אותם גופים אשר בחרת לפנות אליהם, אלא אם התקבל אישור מצדך. יוצא מהכלל הינו שירות הסיוע של האתר, בו האתר מפנה את פרטיך למדיות ולחברות פוטנציאליות בהתאם לשיקול דעתו (לאחר קבלת אישור בטלפון או בכתב) – במקרה זה, הינך מאשר לאתר להפנות את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, הנגזר מתוך המידע המועבר אליו מצידך.

אף על פי כן, אין הנהלת האתר תישא באחריות כלשהי באם העביר משתמש שאליו שלחת את פרטיך לגורם זר. חשוב לציין כי קיימים מקרים בהם משתמש כלשהו באתר, מעמיד לעצמו נציג לקבלת פניותיו. ייתכן שאותו נציג יהיה משרד פרסום, שירות לקוחות כלשהו או כל גוף אחר, ועל כן פרטיך יועברו גם אל גוף מקשר זה.


המחאת זכויות

בית העסק רשאי להמחות ו/או להעביר תקנון זה ו/או את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה, כולן או חלקן, לרבות באמצעות מתן רישיונות או רישיונות משנה, לצדדים שלישיים.


הרשאות חתימה

לאתר מורשה חתימה אחד בלבד, נעים יעקב (ע.מ: 049172166). כל הסכם אחר בו נעים יעקב לא מופיע ושבוצע ללא ידיעתו ואישורו, אינו תקין מבחינה משפטית ואינו תקף.


Cookies

לידיעת הגולשים, האתר עושה שימוש ב Cookies- לשיפור המהירות ויעילות השימוש בתוכן ע"י המשתמשים. ה-Cookies  אינם חושפים מידע אישי על הגולש. הגולש יכול בכל עת למחוק מהדיסק הקשיח את ה-cookies:  c:windows/cookies או c:windows/Temporary Internet Files.


הדין החל וסמכות שיפוט

הדין שיחול על הסכם זה הינו הדין הישראלי ומקום השיפוט הינו בבתי המשפט המוסמכים.

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית שתחפצי להביא להכרעה, יובאו לערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ת”א-יפו בלבד.