drifting

פרסום בתחום הספורט המוטורי החוקי

תיאור כללי: אני מציע שטח פרסום בתחום הספורט המוטורי בקטגוריית דריפט, אני משתתף עם רכבי מסוג הונדה S2000.   אני מציע את רכבי כשטח פרסום עם מדבקות של נותני חסות תמורת סכומים לא מופרזים ובין היתר כיסוי עלויות השתתפות, צמיגים, דלק, ביגוד מירוצים וכו'.   המירוצים הינם חוקיים לחלוטין, כפופים לרשות לנהיגה ספורטיבית בישראל ומופקים …

פרסום בתחום הספורט המוטורי החוקי לקריאה »