'copyfield'

הנחה מיוחדת: ניהול מועדון לקוחות

הנחה מיוחדת: ניהול מועדון לקוחות

תיאור כללי: תקשורת שוטפת מול לקוחות (קיימים ופונטציאליים) היא נוסחה בדוקה להצלחה ולהגדלת המכירות.
מהיום, חברי מועדון ...

המשך לקרוא
‪Google+‬‏